Адміністрація Сайтів Проектів iXBT.com надає доступ до використання Сайту і його функціональності на умовах, що є предметом справжніх Правил користування Сайтами Проектів iXBT.com.

У зв’язку з цим вам необхідно уважно ознайомитися з умовами цих Правил, які розглядаються як публічна оферта у відповідності зі ст. 437 Цивільного кодексу Російської Федерації.

1. Терміни

1.1. Сайти проектів iXBT.com (далі – Сайт) — Інтернет-ресурс (десктопна та мобільна версія), що складається із сукупності (а) програмного ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (програмних кодів, які працюють на ЕОМ), включаючи в тому числі Мобільний Додаток, і (б) інформації (Контенту), розміщеної в них Адміністрацією та/або Відвідувачами. Сайти Проектів iXBT.com розташовані за адресами (доменних імен): https://iXBT.com, https://gametech.ru, https://komok.com, https://ixbt.photo, https://ixbt.video (включаючи всі рівні домену, що функціонують на дату прийняття Відвідувачем Правил і запускаються і вводяться в експлуатацію).

1.2. Мобільний Додаток — програми ЕОМ, розроблені на операційній системі Android або iOS і доступні в магазинах додатків Google Play і AppStore під назвами «iXBT.com», «Ixbt.com».

1.3. Відвідувач Сайту Проектів iXBT.com (або Відвідувач) — особа, яка дієздатна для акцепту Правил, і отримала доступ до Сайту і можливість його використання.

2. Статус Правил користування Сайтами Проектів iXBT.com

2.1. Правила користування сайтом (правила) регулюють умови використання сайту відвідувачами, а також права і обов’язки відвідувачів та адміністрації.

2.2. Початок використання сайту, у тому числі авторизація, означає ознайомлення з правилами і їх акцепт.

2.3. Адміністрація має право змінити зміст правил в односторонньому порядку. Зміни набирають чинності протягом 10 календарних днів з дати повідомлення відвідувачів шляхом розміщення інформації на Сайті за адресою https://www.ixbt.com/live/blog/ixbtnews/ та (або) направлення повідомлення про зміни за адресою електронної пошти авторизованого відвідувача.

2.4. Чинна редакція правил розташована за адресою https://www.ixbt.com/page/rules.html Продовження використання сайту після змін Правил означає акцепт таких змін.

3. Використання сайтів проектів iXBT.com

3.1. Основний функціонал сайту надається безкоштовно, а додаткова функціональність в будь-який момент за плату в наступному порядку:

3.1.1. Придбання додаткової функціональності допускається після авторизації.

3.1.3. Адміністрація має право в односторонньому порядку і в будь-який час змінювати вартість права на використання додаткової функціональності без попереднього повідомлення Відвідувача. При цьому, вартість вже оплаченого права використання додаткового функціоналу не може бути змінена. Зміни набирають чинності протягом 10 календарних днів з дати внесення відповідних змін і публікації відновної вартості повідомлення про зміни на Сайті за адресою https://www.ixbt.com/live/blog/ixbtnews/

3.1.4. Відвідувач зобов’язаний зберігати документи, що підтверджують оплату їм права використання додаткової функціональності Сайту, протягом всього часу користування Сайтом, і за запитом Адміністрації надати такі документи, а також інформацію про обставини вчинення відповідного платежу.

3.1.5. Істотні умови та порядок надання додаткової функціональності зазначаються у відповідному розділі Сайту за адресою https://www.ixbt.com/page/premium.html

3.2. У разі виникнення спірних, неясних ситуацій, або направлення Відвідувачу будь-яких пропозицій третіх осіб, пов’язаних з оплатою права використання додаткової функціональності Сайту, або розміщення таких оголошень і пропозицій в мережі Інтернет, Відвідувач зобов’язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту. Якщо Відвідувач, порушивши даний стан, здійснив оплату за вказаною оголошенню з використанням реквізитів, зазначених у такому оголошенні, претензії Відвідувача до Адміністрації з приводу відсутності в нього доступу до додаткової функціональності Сайту не приймаються, і Адміністрація не компенсує Відвідувачу грошові кошти, витрачені ним при таких обставинах.

3.3. Відвідувач гарантує Адміністрації, що він має право вільно розпоряджатися грошовими коштами, призначеними для оплати прав використання додаткової функціональності Сайту, не порушуючи при цьому законодавство РФ і/або законодавство іншої країни, громадянином якої ви є, і права третіх осіб. Адміністрація не несе відповідальності за можливу шкоду третім особам, заподіяну в результаті використання Відвідувачем не належних йому коштів.

3.4. Адміністрація Сайту має право в будь-який час без попередження Відвідувача і без пояснення причин призупинити та/або припинити можливість використання додаткової функціональності Сайту в односторонньому позасудовому порядку без відшкодування будь-яких витрат, збитків або повернення отриманих раніше коштів, у тому числі в разі будь-якого (навіть одноразового) порушення Відвідувачем умов цих Правил.

3.5. При призупинення та/або припинення можливості використання додаткової функціональності Сайту в односторонньому позасудовому порядку згідно з пунктом 3.4. Правил Адміністрація має право розірвати даний договір за своїм вибором:

3.5.1. Повернути Відвідувачу грошові кошти, сплачені останнім за право використання додаткової функціональності Сайту, за період часу (або іншої одиниці виміру додаткової функціональності), протягом якого Відвідувач не зможе скористатися додатковою функціональністю Сайту;

3.5.2. Надати Відвідувачеві можливість здійснити право використання додаткової функціональності Сайту протягом оплаченого періоду часу (або іншої одиниці виміру додаткової функціональності).

3.6. Адміністрація протягом 5 робочих днів з дати зупинення та/або припинення можливості використання додаткової функціональності Сайту повідомляє Відвідувача про своїх діях на умовах пункту 3.5. Правил.

3.7. Відвідувач з дати отримання повідомлення зобов’язаний направити повідомлення Адміністрації про готовність прийняти грошові кошти із зазначенням платіжних реквізитів для прийому грошових коштів, у разі їх повернення Адміністрацією.

Повідомлення вважається належним, якщо в ньому містяться всі необхідні для здійснення платежу відомості, а також проставлено підпис і печатка) Відвідувача.

3.8. Адміністрація протягом 5 робочих днів з дати отримання повідомлення про готовність прийняти грошові кошти здійснює переказ грошових коштів за реквізитами, вказаними Відвідувачем в повідомленні.

4. Авторизація Відвідувача на Сайтах Проектів iXBT.com

4.1. В цілях отримання права використання додаткового функціоналу Сайту Відвідувачем, Відвідувачеві в тому числі необхідно пройти авторизацію на Сайті.

4.2. Авторизація на Сайті здійснюється з допомогою підключених соціальних мереж, на базі протоколу OAuth і не передбачає передачу Адміністрації Сайту ніякої інформації, крім електронної адреси (e-mail), імені, прізвища, зображення профілю, вікового діапазону, статі, мови, країни та іншої загальнодоступної інформації (в сукупності або не в повному зазначеному обсязі, зазначених Відвідувачем на добровільній основі обраної ним для авторизації соціальної мережі).

4.3. Обробка отриманих при авторизації в мінімально необхідному обсязі персональних даних Відвідувача здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Відвідувача в цілях надання Відвідувачу доступу до використання функціональності, в тому числі додаткової, Сайту, у тому числі в цілях отримання Відвідувачем персоналізованої (таргетованої реклами, а також новинних розсилок на вказаний Відвідувачем email; перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати функціональності і розділи Сайту, а також розробляти нову функціональність і розділи Сайту. Адміністрація Сайту приймає всі необхідні заходи для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. Оскільки Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Відвідувача виключно в цілях виконання цих Правил, в силу положень законодавства Російської Федерації про персональних даних згоди Відвідувача на обробку його персональних даних не потрібно.

4.4. Якщо Відвідувачем не доведено зворотне, будь-які дії, вчинені при авторизації з використанням облікового запису Користувача у соціальній мережі, в тому числі з використанням його логіна і пароля у відповідній соціальній мережі, вважаються досконалими відповідним Відвідувачем. У разі несанкціонованої авторизації Відвідувач зобов’язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту у встановленому порядку і несе повну відповідальність за вчинені при такій авторизації дії третіми особами.

5. Обов’язки Відвідувача Сайтів Проектів iXBT.com

5.1. При використанні Сайту Відвідувач зобов’язаний:

а) дотримуватися положень чинного законодавства Російської Федерації, цих Правил та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;

б) інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонованої авторизації на Сайті;

в) не розміщувати на Сайті інформацію та об’єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;

г) перед розміщенням інформації та об’єктів попередньо оцінювати законність їх розміщення;

д) зберігати в таємниці і не надавати іншим Відвідувачам та третім особам, які стали йому відомими в результаті спілкування з іншими Відвідувачами та іншого використання Сайту персональні дані та інформацію про приватне життя інших Відвідувачів, третіх осіб без отримання відповідного попереднього дозволу;

5.2. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі, щодо розміщення інформації, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.

5.3. Відвідувачу при використанні Сайту забороняється:

5.3.1. здійснювати авторизацію від імені або замість іншої особи (з використанням «фальшивого» або чужого акаунту);

5.3.2. спотворювати відомості про себе, які надаються шляхом здійснення авторизації;

5.3.3. завантажувати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

(а) містить загрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб;

(б) порушує права неповнолітніх осіб;

(в) є вульгарною або непристойною, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;

(г) містить сцени нелюдського поводження з тваринами;

(д) містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;

(е) пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;

(ж) містить екстремістські матеріали;

(з) пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;

(і) містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

(до) містить рекламу;

(л) описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що надають дію на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;

(м) носить шахрайський характер;

(н) а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб та/або вимоги законодавства Російської Федерації.

5.3.4. незаконно завантажувати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Відвідувачів і третіх осіб;

5.3.5. здійснювати масові розсилки повідомлень (коментарів);

5.3.6. здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту;

5.3.7. завантажувати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми;

5.3.8. використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та/або взаємодії з Сайтом і його функціоналом;

5.3.9. будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до інформації про іншому Відвідувача;

5.3.10. здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб;

5.3.11. здійснювати використання Сайту іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністрацією Сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Відвідувачу згідно з окремою угодою з Адміністрацією;

5.3.12. відтворювати, не дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродувати доступ до використання Сайту, в тому числі його додаткового функціоналу, для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Відвідувачу згідно з умовами окремої угоди з Адміністрацією;

5.3.13. розміщувати комерційну та політичну рекламу поза спеціальних блоків Сайту, встановлених Адміністрацією Сайту;

5.3.14. розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, ущемляє інтереси Відвідувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті;

5.4. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Відвідувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Відвідувачами, здійснювані на свій ризик.

5.5. У разі незгоди Відвідувача з цими Правилами або їх оновленнями, Відвідувач зобов’язаний відмовитися від використання Сайту.

6. Умови про інтелектуальні права

6.1. Відвідувач, розміщуючи на Сайті належить йому на законних підставах Контент, надає іншим Відвідувачам невиключне право на його використання шляхом перегляду і інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання завдає або може завдати шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.

6.2. Відвідувач надає також Адміністрації Сайту невиключне право використовувати на безоплатній основі розміщений на Сайті і належить йому на законних підставах Контент в цілях забезпечення Адміністрацією Сайту функціонування Сайту в обсязі, що визначається функціоналом і архітектурою Сайту. Зазначене невиключне право надається на термін розміщення Контенту на Сайті, що включає право переробки Контенту і поширює свою дію на території країн всього світу. Додатково реєструюсь на Сайті Відвідувач надає іншим Відвідувачам право користування, відтворення і використання власного Контенту способами, технічно доступними на сайті.

6.3. Якщо Відвідувач видаляє свій Контент з Сайту, невиключне право буде автоматично відкликано, проте Адміністрація залишає за собою право в разі необхідності, обумовленої технічними особливостями роботи Сайту, зберігати архівні копії Контенту протягом необхідного терміну.

6.4. Якщо інше явно не встановлено в цих Правилах, ніщо в цих Правилах не може бути розглянуто як передача виключних прав на Контент.

Адміністрація сайту також не надає жодних прав на використання коштів индивидуализаций сайту і (або) адміністрації (фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших). Право на використання засобів індивідуалізації може бути надано за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.

6.5. Відповідальність за порушення виключних прав.

6.5.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (оприлюднює) на Сайті або з його допомогою. Відвідувач не має права завантажувати, публікувати або передавати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому у відповідності з законодавством Російської Федерації.

6.5.2. Адміністрація Сайту може, але не зобов’язана переглядати Сайт на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або Відвідувачів на свій власний розсуд, з будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує ці Правила, законодавство Російської Федерації і/або може порушувати права, завдати шкоди або загрожувати безпеці інших Відвідувачів або третіх осіб.

6.6. Сайти Контент третіх осіб.

6.6.1. Сайт містить або може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, відео, іншу інформацію та інший Контент, що належить або виходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності і охороняються у відповідності з законодавством Російської Федерації.

6.6.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим чи іншим вимогам достовірності, повноти, сумлінності тощо). Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Відвідувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, висловлені на сайтах третіх осіб або в їх Вмісті.

6.6.3. Розміщені на Сайті посилання або керівництва по скачування файлів і/або установці програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.

6.6.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації.

6.6.5. Якщо Відвідувач вирішив покинути Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на власний ризик і з цього моменту ці Правила більше не поширюються на Відвідувача. При подальших діях Відвідувачу варто керуватися нормами і політикою, у тому числі діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використовувати.

7. Функціонування Сайтів Проектів iXBT.com і відповідальність при його використанні

7.1. Відвідувачі несуть відповідальність за власні дії у зв’язку з розміщенням інформації на Сайті у відповідності з чинним законодавством Російської Федерації. Порушення цих Правил і чинного законодавства Російської Федерації тягне за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

7.2. Адміністрація Сайту надає технічну можливість його використання Відвідувачами, не бере участі у формуванні змісту розміщується Відвідувачами на Сайті інформації і не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту.

7.3. В інформаційній системі Сайту і його програмному забезпеченні відсутні технічні рішення, що здійснюють автоматичні цензуру і контроль дій та інформаційних відносин Відвідувачів використання Сайту, за винятком спеціальних технічних рішень, які можуть реалізовуватися Адміністрацією в цілях запобігання та припинення порушень прав третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності.

7.4. Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, функціонал, змінювати або доповнювати використовуються скрипти, програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.

7.5. Адміністрація Сайту не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Відвідувачів та вживає заходів щодо захисту прав та інтересів осіб та забезпечення додержання вимог законодавства Російської Федерації тільки після звернення зацікавленої особи до Адміністрації Сайту у встановленому порядку.

7.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Відвідувачами цих Правил і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення цих Правил, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Відвідувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цими Правилами (включаючи коментарі), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Відвідувача до всіх або до будь-якого з розділів або функціоналу Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого. Адміністрація Сайту закріплює за собою право призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якої з функціональних можливостей Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Відвідувач представляє загрозу для Сайту та/або інших Відвідувачів. Адміністрація Сайту реалізовує описані вище заходи згідно з чинним законодавством і не несе відповідальності за можливі негативні наслідки таких заходів для Відвідувачів або третіх осіб.

7.8. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту і зобов’язується оперативно відновлювати його працездатність у випадку технічних збоїв та перерв. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки комп’ютера Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов’язаний зі скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.

7.9. Адміністрація Сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов’язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Відвідувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації. Для організації функціонування та технічної підтримки Сайту і виконання цих Правил Адміністрація Сайту має технічну можливість доступу до наданої персональної інформації Відвідувачів, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цими Правилами.

7.10. Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його функціоналу, а також рекламувати власну діяльність.

7.11. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту:

7.11.1. Сайт і його функціональність, включаючи всі скрипти, додатки, контент і оформлення сайту поставляються «як є». Адміністрація відмовляється від будь-яких гарантій того, що сайт або його функціональність можуть підходити або не підходити для конкретних цілей використання. адміністрація не може гарантувати та не обіцяє жодних специфічних результатів від використання сайту і/або його функціоналу;
7.11.2. Щоб уникнути непорозумінь відвідувачу слід дотримуватись обережності у завантаженні з сайту або з розміщеним на ньому посиланнях, і використанні будь-яких файлів, у тому числі програмного забезпечення. Адміністрація сайту настійно рекомендує використовувати тільки ліцензійне, в тому числі антивірусне програмне забезпечення;
7.11.3. Використовуючи сайт, користувач погоджується з тим, що викачує з сайту або з його допомогою будь-які матеріали на свій власний ризик і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів, в тому числі за шкоду, що це може заподіяти комп’ютера відвідувача або третім особам, за втрату даних або будь-якої іншої шкоди;
7.11.4. Ні за яких обставин адміністрація сайту або її представники не несуть відповідальність перед відвідувачами або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликаний у зв’язку з використанням сайту, вмісту сайту або інших матеріалів, до яких ви або інші особи отримали доступ за допомогою сайту, навіть якщо адміністрація сайту попереджала або вказувала на можливість такої шкоди.

8. Прикінцеві положення

8.1. Ці Правила регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства Російської Федерації. Питання, не врегульовані Правилами, підлягають вирішенню відповідно до законодавства Російської Федерації.

8.2. Усі спори з договору вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди передаються на розгляд у суд міста Москви по підвідомчості спору.

8.3. Ці Правила набувають чинності для Відвідувача з моменту його реєстрації на сайті (акцепту) і діють протягом невизначеного терміну.

8.4. Ці Правила складені російською мовою і можуть бути надані Відвідувачу для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності російськомовної версії Правил і Правил на іншому мовою, застосовуються положення російськомовної версії цих Правил.